U ovoj prezentaciji pronaći ćete:

  • odabir brokerske kuće,

  • otvaranje računa,

  • uplata sredstva za trgovanje,

  • prilagodba računa (Account Settings),

  • prilagodba Radne stanice za trgovanje (Desktop TWS),

  • kupnja prve dionice,

  • problemi i poteškoće.