1. Prihvaćanje uvjeta: Pristupanjem i korištenjem usluga koje nudi Consistent Trades, korisnik se slaže s ovim uvjetima korištenja i obvezuje se na poštivanje svih pravila i smjernica koje Consistent Trades postavlja.

 2. Pružanje usluga: Consistent Trades pruža analizu dionica, kripto valuta, roba i metala i burzovnih indekse u obliku informacija, savjeta i preporuka. Korisnik razumije da Consistent Trades ne garantira uspjeh u trgovanju niti daje bilo kakvu financijsku savjetovanje.

 3. Registracija: Za pristup uslugama koje nudi Consistent Trades, korisnik mora se registrirati na web stranici, a podaci koje je korisnik naveo moraju biti točni i istiniti. Consistent Trades ima pravo odbiti registraciju ili blokirati korisnički račun ako se utvrdi da su podaci lažni.

 4. Korištenje usluga: Korisnik može koristiti informacije i savjete koje pruža Consistent Trades isključivo u osobne svrhe. Korisnik se obvezuje da neće koristiti Consistent Trades usluge u svrhe koje krše zakon ili prava drugih osoba.

 5. Cijena i plaćanje: Korisnik je dužan platiti naknadu za korištenje Consistent Trades usluga u skladu s određenim cijenama i tarifama. Consistent Trades zadržava pravo izmjene cijena u bilo kojem trenutku i obvezuje se obavijestiti korisnike o takvim izmjenama.

 6. Povjerljivost: Consistent Trades će štititi osobne podatke korisnika i neće ih dijeliti s trećim stranama, osim ako to zahtijeva zakon. Korisnik se slaže da Consistent Trades može koristiti njihove podatke u svrhe pružanja usluga i izradu statističkih analiza.

 7. Odricanje od odgovornosti: Consistent Trades ne odgovara za gubitke koji nastaju korištenjem njihovih usluga. Korisnik prihvaća da se koristi Consistent Trades uslugama na vlastiti rizik i odgovornost. Consistent Trades ne garantira točnost i potpunost informacija koje pružaju te se ograđuje od bilo kakve odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati izravno ili neizravno korištenjem njihovih usluga.

 8. Promjene uvjeta korištenja: Consistent Trades zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Korisnik će biti obaviješten o bilo kakvim izmjenama putem emaila ili objavom na web stranici Consistent Trades. Nastavkom korištenja usluga nakon objave izmjena, korisnik se slaže s novim uvjetima korištenja.

 9. Raskid ugovora: Korisnik može u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor o korištenju Consistent Trades usluga. Consistent Trades također zadržava pravo raskida ugovora o korištenju usluga ako korisnik krši bilo koji od ovih uvjeta korištenja ili ako se utvrdi da korisnik krši zakon ili prava drugih osoba.

 10. Pravni sporovi: U slučaju pravnih sporova koji proizlaze iz korištenja Consistent Trades usluga, primjenjuje se zakon države u kojoj je sjedište tvrtke Consistent Trades. Korisnik pristaje na sudsku nadležnost u tom području te se obvezuje rješavati sve sporove putem arbitraže ili pregovora, ako je to moguće.

 11. Ostale odredbe: Ovi uvjeti korištenja predstavljaju cijeli dogovor između korisnika i Consistent Trades te zamjenjuju sve prethodne dogovore, izjave i dogovore. U slučaju da se bilo koja odredba ovih uvjeta pokaže nevažećom ili nezakonitom, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

 12. Ograničenja odgovornosti: Consistent Trades neće biti odgovoran za bilo kakve štete ili gubitke koje korisnik pretrpi kao rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja njihovih usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljene dobiti, poslovni gubitak, gubitak podataka ili bilo koju drugu vrstu gubitka.

 13. Intelektualno vlasništvo: Sva autorska prava, zaštitni znakovi i druga prava intelektualnog vlasništva vezana uz usluge i sadržaj koji se pruža putem Consistent Trades pripadaju tvrtki Consistent Trades ili njenim davateljima licence. Korisnik nema pravo koristiti, kopirati, distribuirati, reproducirati, mijenjati ili stvarati izvedena djela temeljena na Consistent Trades sadržaju bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Consistent Trades.

 14. Obavijesti: Korisnik prihvaća da Consistent Trades može slati obavijesti, poruke i druge komunikacije korisniku putem emaila ili objavom na web stranici Consistent Trades.

 15. Nepoštivanje uvjeta korištenja: Consistent Trades zadržava pravo blokirati pristup uslugama korisnika koji krše ove uvjete korištenja ili se ne pridržavaju smjernica koje postavlja Consistent Trades. Consistent Trades također zadržava pravo poduzeti pravne mjere protiv korisnika koji krše zakon ili prava drugih osoba.

 16. Primjena zakona: Ovi uvjeti korištenja reguliraju se zakonima države u kojoj je sjedište tvrtke Consistent Trades, a sve sporove vezane uz ove uvjete korištenja rješavat će nadležni sud u tom području.

  Ovi uvjeti korištenja predstavljaju cijeli dogovor između korisnika i Consistent Trades, a primjenjuju se na sve usluge koje pruža tvrtka Consistent Trades. Korisnik se obvezuje na poštivanje ovih uvjeta korištenja prilikom korištenja Consistent Trades usluga.

Opći uvjeti